Shore skaala

Shore duromeetri kõvaduse skaala

Erinevate materjalide kõvaduste mõõtmiseks kasutatakse erinevaid Shore kõvaduse skaalasid.  Need skaalad loodi selleks, et antud materjale oleks võimalik kirjeldada mingi ühise teguri alusel.  Shore’i A00 skaalat kasutatakse väga pehmete kummide ja geelide kõvaduse mõõtmiseks. Kõige rohkem kasutatakse Shore A ja Shore D skaalasid. Shore A kõvaduse skaalat kasutatakse elastsete kummide puhul kirjeldamaks neid kolmel tasemel: väga pehmed ja elastsed, keskmiselt elastsed  ja peaaegu üldse mitte elastsed ehk kõvad kummid. Shore A kõvaduse skaala kõrgemaid väärtusi võib kasutada ka pooljäikade plastide mõõtmiseks. Erinevate skaalade vahel on ka kokkulangevusi. Näiteks võrdub materjali Shore kõvadus 95A  Shore kõvadusega 45D. Shore D kõvaduse skaalat kasutatakse kõvade kummide, pooljäikade plastide ja kõvade plastide kõvaduse mõõtmiseks. Kuidas on võimalik materjali kõvadust mõõta? Materjali kõvadust Shore kõvaduse skaalaga mõõdetakse täkestamismeetodil (kindla kujuga keha surutakse kindla jõuga mingi kindla aja jooksul vastu materjali, seejärel mõõdetakse jälje suurust). Selleks surutakse Shore kõvaduse mõõtur, millel on ühes otsas nõel, vastu kummi või plasti ning surutakse jõuga. Kui nõel enam kaugemale ei lähe, siis näitab mõõturi seier materjali kõvadust.

ShoreAscale