Standard uksekardin

stand

Tihedus ASTM D792 1,22   g/cm3
Valguse Läbilaskvus ASTM D1003 85   %
Shore A Kõvadus EN ISO 868 80   Sh A
Pikenemine enne purunemist ASTM D 638 340   %
Rebimis vastupidavus DIN 53515 50   N/mm
Väikseim kasutustemperatuur EN 1876 -15  C
Suurim kasutustemperatuur EN 1876 50  C
Heli vähendamine NF P92-507 >35   dB
UV vastupidavus ISO 4892 Jah
Veeimavus EN ISO 62 -0,2   %

Standard- võimalik kasutada kohtadess, kus töötemperatuur jääb vahemikku -15…+50 C. Sobib läbikäidavatele ustele, mida läbitakse jalgsi.

15_50 veekindlus copy ilmastik UV copy